"

"Kennis en deskundigheid voor u en uw patiënten"

- Wondexpertisecentrum regio Zutphen -

Verpleegkundigen en verzorgenden: mogelijkheden voor ondersteuning bij wondbehandeling

De ondersteuning voor verpleegkundigen en verzorgenden is gericht op de juiste zorg aan patiënten en een snelle wondgenezing. De zorg wordt in nauwe samenwerking tussen gespecialiseerd verpleegkundige en verpleegkundigen / verzorgenden uitgevoerd. De wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum heeft, in nauwe samenwerking met huisarts of specialist ouderengeneeskunde de regie in de wondbehandeling. De wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum houdt de kwaliteit van de wondzorg van de verpleegkundigen en verzorgenden nauwlettend in de gaten en bespreekt met de thuiszorgorganisatie of zorginstelling (en z.n. de huisarts of specialist ouderengeneeskunde) als de kwaliteit niet geborgd is.

Bent u verpleegkundige / verzorgende van een zorginstelling?

De inzet van de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum loopt via inkoop zorg. U neemt via info@wondzorgzutphen.nl contact op met de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum. U beschrijft uw verzoek voor inkoop zorg.
Vragen die op werkdagen vóór 14.00 uur binnenkomen worden dezelfde dag beantwoord.

Kosten

De inzet van de wondverpleegkundige van het wondexpertisecentrum loopt via inkoop zorg. Het uurtarief voor een wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum is 100% NZA tarief. In 2016 betekent dit €81,49 per uur.

Bent u verpleegkundige / verzorgende van een (thuis)zorgorganisatie (anders dan Sensire)?

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. De inzet van de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum loopt via inkoop zorg. U neemt via info@wondzorgzutphen.nl contact op met de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum. De vraag voor inkoop zorg en de verpleegkundige indicatie voor wondbehandeling (indicatie van de wijkverpleegkundige) worden beschreven. Vragen die voor 14.00 uur binnenkomen worden dezelfde dag beantwoord. Het uurtarief van een wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum is 100% NZA tarief. In 2016 betekent dit € 81,49 per uur.
  2. U kiest niet voor inkoop zorg. Aan de behandelend huisarts stelt u de uitvoering van wondbehandeling door de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum voor.
    Via info@wondzorgzutphen.nl neemt de huisarts contact op met de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum. De huisarts beschrijft de vraag met betrekking tot de uitvoering van wondbehandeling / de gespecialiseerde verpleegkundige wondzorg. Bij een frequente wondzorg wordt de zorg thuis in nauwe samenwerking met verpleegkundigen van Sensire uitgevoerd.

Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering

Kennis is voor alle professionals in regio Zutphen essentieel om up to date wondzorg volgens de geldende richtlijnen toe te passen. Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering worden op dit moment ontwikkeld en zijn naar verwachting bekend in 2017.