Worden de kosten vergoed?

Wondbehandeling valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat de kosten vanuit de basisverzekering worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Als de behandeling buiten het ziekenhuis plaatsvindt, dan betaalt u in 2018 geen eigen bijdrage en wordt uw eigen risico niet aangesproken. Als het even kan vindt (gespecialiseerde) wondbehandeling daarom bij u thuis plaats. Er kunnen echter redenen zijn om hiervan af te wijken.