"

"Kennis en deskundigheid voor u en uw patiënten"

- Wondexpertisecentrum regio Zutphen -

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Om regionaal kwalitatief hoogwaardige wondbehandeling te kunnen bieden is voor behandelaren de routing beschreven van patiënten met wonden, van diagnostiek tot nazorg. Per type wond zijn verschillende behandelaspecten aangegeven.

Bekijk hier de stroomschema’s per type wond en de procesbeschrijving samenwerking (huis)arts – wondverpleegkundige Wondexpertisecentrum.

Mogelijkheden voor huisarts of specialist ouderengeneeskunde voor ondersteuning bij wondbehandeling.

De ondersteuning door het Wondexpertisecentrum regio Zutphen is gericht op een snelle en juiste diagnose, de juiste zorg en een snellere wondgenezing. Als huisarts of specialist ouderengeneeskunde blijft u zo veel mogelijk hoofdbehandelaar van de wondbehandeling.

1. Overleg met een expert (consultatie)

U vraagt als huisarts of specialist ouderengeneeskunde een verpleegkundig meekijkconsult. De wondverpleegkundige heeft brede expertise op gebied van wondbehandeling (anamnese en onderzoek, uitvoering, begeleiding en coördinatie).

Voor arteriële en veneuze ulcera en diabetische voetwonden biedt de wondverpleegkundige kennis en expertise ten aanzien van keuzes in de behandeling. (zie stroomschema’s). Bij decubituswonden biedt de wondverpleegkundige ook kennis en expertise bij het afnemen van de anamnese, inclusief wondonderzoek (zie stroomschema).

Als huisarts of specialist ouderengeneeskunde blijft u hoofdbehandelaar van de wondbehandeling.

Werkwijze voor een verpleegkundig meekijkconsult

Via info@wondzorgzutphen.nl neemt u contact op met de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum. Beschrijf uw vraag over de wondbehandeling en voeg een foto van de wond bij. Wilt u ook uw voorkeur aangeven voor de wijze van terugkoppeling van het meekijkconsult (e-mail of telefonisch)?

Vragen die voor 14.00 uur binnenkomen worden dezelfde dag beantwoord. Vervolgafspraken worden binnen 48 uur gepland.

Kosten

Voor u als huisarts en specialist ouderengeneeskunde zijn (voorlopig) geen kosten verbonden aan het consult van een wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum.

2. Uitvoering van wondbehandeling

U vraagt als huisarts of specialist ouderengeneeskunde om gespecialiseerde verpleegkundige wondbehandeling. De wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum heeft brede expertise op gebied van wondbehandeling (anamnese en onderzoek, uitvoering, begeleiding en coördinatie).

Voor arteriële en veneuze ulcera en diabetische voetulcus biedt de wondverpleegkundige kennis en expertise ten aanzien van keuzes in de behandeling (zie stroomschema’s). Bij decubituswonden biedt de wondverpleegkundige ook kennis en expertise bij het afnemen van de anamnese, inclusief wondonderzoek (zie stroomschema).

Als huisarts of specialist ouderengeneeskunde blijft u hoofdbehandelaar van de wondbehandeling. Via voortgangsrapportage en (desgewenst) onderlinge afstemming met de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum blijft u geïnformeerd over het verloop van de wondbehandeling.

Bij een frequente wondzorg wordt de zorg in nauwe samenwerking met verpleegkundigen van de (thuiszorg)organisatie uitgevoerd. De wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum heeft, in nauwe samenwerking met huisarts of specialist ouderengeneeskunde, de regie op de wondbehandeling. De wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum houdt de kwaliteit van de wondzorg van de thuiszorgorganisatie nauwlettend in de gaten en bespreekt met de (thuiszorg)organisatie en z.n. de huisarts of specialist ouderengeneeskunde als de kwaliteit niet geborgd is.

Werkwijze voor uitvoering van wondbehandeling

Middels info@wondzorgzutphen.nl neemt u als huisarts of specialist ouderengeneeskunde contact op met de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum. U beschrijft uw vraag mbt de uitvoering van wondbehandeling / de gespecialiseerde verpleegkundige wondzorg.

Vragen die op werkdagen vóór 14.00 uur binnenkomen worden dezelfde dag beantwoord. Vervolgafspraken worden binnen 48 uur gepland.

Kosten

  • Aan de inzet van een wondverpleegkundige bij de wondbehandeling van patiënten in de thuissituatie zijn voor u als huisarts of specialist ouderengeneeskunde (voorlopig) geen kosten verbonden.
  • De inzet van de wondverpleegkundige bij de wondbehandeling van patiënten in een zorginstelling loopt via inkoop zorg. Het uurtarief van een wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum is 100% NZA tarief. In 2016 betekent dit € 81,49 per uur.
  • Bij een frequente wondzorg in de thuissituatie van patiënten wordt de zorg in nauwe samenwerking met verpleegkundigen van de (thuiszorg)organisatie uitgevoerd. De wondbehandeling door de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum regio Zutphen wordt dan mede op de (door de wijkverpleegkundige) vastgestelde indicatie uitgevoerd. Heeft de patiënt een andere thuiszorgorganisatie dan Sensire, dan loopt de inzet van de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum via inkoop zorg. Het uurtarief van een wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum is 100% NZA tarief. In 2016 betekent dit € 81,49 per uur.
   Werkwijze: Middels info@wondzorgzutphen.nl neemt de wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie contact op met de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum. De vraag voor inkoop zorg en de verpleegkundige indicatie voor wondbehandeling worden beschreven. Vragen die op werkdagen vóór 14 uur binnenkomen worden dezelfde dag beantwoord.

3. Mogelijkheid voor Huisarts of specialist ouderengeneeskunde voor (tijdelijke) overname van complexe wondbehandeling

Als verwijzing naar een medisch specialist toch nodig is kunt u aan de hand van de beschreven verwijscriteria (zie stroomschema’s) doelgericht verwijzen.

    • Bij ulcus cruris veneus verwijst u via Zorgdomein naar Dermatologie-WEC.
    • Bij ulcus cruris arterieel, decubitus en diabetisch ulcus verwijst u naar Chirurgie-WEC.

Ook de complexe wondbehandeling door de medisch specialist wordt zo veel mogelijk bij de patiënt thuis geboden, al dan niet onder regie van de wondverpleegkundige van het Wondexpertisecentrum. De medisch specialist draagt zorg voor de informatie over verloop van de wondbehandeling.

4. Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering

Kennis is voor alle professionals in regio Zutphen essentieel om up to date wondzorg volgens de geldende richtlijnen toe te passen. Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering worden op dit moment ontwikkeld en zijn naar verwachting bekend in 2017.