Wondbehandeling wordt uitgevoerd door uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde of een medisch specialist van het Wondexpertisecentrum regio Zutphen. De wondzorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerd verpleegkundigen van het Wondexpertisecentrum regio Zutphen, al dan niet in nauwe samenwerking met verpleegkundigen van een wijkteam van de thuiszorg.

Een wond is een beschadiging van de huid. Door verschillende oorzaken kan de genezing van een wond vertraging oplopen. Bij een complexe wond is het normale helingsproces verstoord. Professionele behandeling is dan nodig.

Wat kunt u van ons verwachten bij de behandeling van wonden?

  • Tijdens het eerste consult nemen wij een volledige anamnese af. Dit houdt in dat u onze gespecialiseerd verpleegkundige vertelt over de voorgeschiedenis van uw wond en uw gezondheid. De gespecialiseerd verpleegkundige stelt u ook gerichte vragen. We bekijken uw gezondheidssituatie en uw wond in het bijzonder. Zo nodig doen wij aanvullend onderzoek of houden wij een multidisciplinair overleg. In sommige gevallen verwijzen wij u door naar een medisch specialist in het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld naar een dermatoloog of chirurg. Een doorverwijzing naar een medisch specialist vindt plaats in overleg met uw huisarts.
  • Alle gegevens worden bijhouden in uw dossier.
  • Bij aanvang van de behandeling maken wij een foto van uw wond. Gedurende de behandeling maken wij geregeld nieuwe foto’s, zodat wij het genezingsproces kan worden gevolgd.
  • Samen met u stellen we een behandelplan op en leveren wij de benodigde zorg. U krijgt uitleg over de behandeling en het doel van de behandeling.
  • Wij bespreken met u hoe en wanneer u met ons in contact kunt komen als u vragen heeft.
  • Wij helpen u met de aanvraag van een indicatie, zodat de zorg die u ontvangt in aanmerking komt voor vergoeding. Ook zorgen wij ervoor dat er voldoende wondzorgproducten besteld worden, zodat we de wondzorg optimaal kunnen uitvoeren. Hierbij maken wij gebruik van eenduidige protocollen en standaarden.
  • Afhankelijk van uw mogelijkheden en wensen kunnen wij thuiszorg voor u aanvragen en/of een vervolgafspraak voor u maken met het Wondexpertisecentrum regio Zutphen.
  • Minimaal elke twee weken bekijken wij uw wond om de genezing te bewaken (monitoring). We evalueren dan ook met u het behandelplan en zo nodig worden nieuwe wondzorgproducten door ons besteld.

Als de wondzorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerd verpleegkundigen van het Wondexpertisecentrum regio Zutphen, dan neemt de wondverpleegkundigen die taak op zich.

Als u een wond heeft en u vindt dat uw wond niet goed geneest, kunt u met uw (huis)arts overleggen over de mogelijkheid voor ondersteuning door het Wondexpertisecentrum. Staat u al onder behandeling van het Wondexpertisecentrum regio Zutphen, dan kunt u vragen stellen aan de wondverpleegkundige via info@wondzorgzutphen.nl.

Sensire heeft met alle ziekenhuizen in de regio afspraken gemaakt ten behoeve van optimale wondgenezing.